Camp

Priser for hele weekenden:

 • Telt til og med 4 personer: 200,- kr
 • Telt over 4 personer: 300,- kr
 • Campingvogn: 400,- kr

Campen ligger i umiddelbar forlængelse af kræmmerpladsen, og der er toilet og bad i klubhuset, samt muligvis på skolen. Se kort over plads.

Betaling: Betaling for pladsen sker ved henvendelse til Info-vognen ved indgangen til pladsen. Udenfor Info-vognens åbningstid kan betaling ske i klubhuset. Den anviste plads skal benyttes. Af brandhensyn er det vigtigt at de anviste afstande til nabopladser overholdes.

Hvis man melder sig som frivillig, har man mulighed for gratis plads. Se under frivillige.

Ordensregler

 • Ankomst og Afrejse:

  • Det vil være muligt at komme ind på pladsen fra torsdag kl. 12 før festivalen, og pladsen skal forlades igen senest mandag efter festivalen kl. 12.
 • Pladsbegrænsning:

  • Pladsen må ikke beboes af flere personer, end der er bestilt plads til.
 • Parkering:

  • Biler og andre motorkøretøjer skal parkeres på den nærliggende p-plads.
 • Banehensyn:

  • Det er en fodboldbane, så der må ikke graves huller, anlægges bålplads, eller andet som kan beskadige banen.
 • Handelsforbud:

  • Der må ikke på nogen måde ske handel, køb eller salg, udstilling eller lignende på eller fra pladserne på campen.
 • Renholdelse:

  • Beboerne på pladsen er ansvarlige for, at pladsen til enhver tid er i rimelig pæn og rydelig stand. Affald og andre ting, som ikke ser pænt ud, skal fjernes.
 • Hunde:

  • Hunde skal holdes i snor, og efterladenskaber efter hunde og andre medbragte dyr skal opsamles.
 • Drikkevarer:

  • Øl, spiritus og andre drikkevarer må ikke medbringes ind på festivalpladsen.

Overtrædelse af reglerne vil medføre enten påtale eller bortvisning.

Top

2024: 

Mike Andersen lørdag kl. 19

 

H P Lange BIG Gumbo

Lørdag kl. 16

Søndag kl. 14.30 "Fætters"

Fredag kl. 22.00

Voodoo Party Band