Camp

Priser for hele week-enden:

Telt til og med 4 personer 200,- kr

Telt over 4 personer 300,- kr

Campingvogn  400,- kr

Campen ligger i umiddelbar forlængelse af kræmmerpladsen, og der er toilet og bad i klubhuset, samt muligvis på skolen.

Se kort over plads

Betaling for pladsen sker ved henvendelse til Info-vognen ved indgangen til pladsen. Udenfor info-vognens åbningstid til klubhuset. Den anviste plads skal benyttes. Af brandhensyn er det vigtigt at de anviste afstande til nabopladser overholdes.

Hvis man melder sig som frivillig har man mulighed for gratis plads. Se under frivillige.

Ordensregler

Det vil være muligt at komme ind på pladsen fra torsdag kl. 12 før festivalen og pladsen skal forlades igen senest mandag efter festivalen kl. 12.

Pladsen må ikke beboes af flere, personer end der er bestilt plads til. Biler og andre motorkøretøjer skal parkeres på den nærliggende p-plads. Det er en fodboldbane, så der må naturligvis ikke graves huller, anlægges bålplads, eller andet som kan beskadige banen.

Der må ikke på nogen måde ske handel, køb eller salg, udstilling eller lignende på eller fra pladserne på campen. Beboerne på pladsen er ansvarlig for, at pladsen til en hver tid er i rimelig pæn og rydelig stand, og sikrer, at der ikke henligger affald og andre ting, som ikke ser pænt ud. Hunde skal holdes i snor, efterladenskaber efter hunde og andre medbragte dyr skal opsamles.

Øl spiritus og andre drikkevarer må ikke medbringes med ind på festivalpladsen. Overtrædelse af reglerne vil medføre enten påtale eller bortvisning.

Top

2024: 

Mike Andersen lørdag kl. 19

 

H P Lange BIG Gumbo

Lørdag kl. 16

Fredag kl. 22.00

Voodoo Party Band